ورود به سامانه
  • یادگیری معکوس (دوره خاص):
  • یادگیری معکوس (دوره خاص):
  • آشنایی با آزمون های بین المللی تیمز (ویژه استان تهران):
  • آشنایی با آزمون های بین المللی تیمز (ویژه استان تهران):
  • آشنایی با آزمون های بین المللی تیمز (ویژه استان آذربایجان شرقی) :
  • آشنایی با آزمون های بین المللی تیمز (ویژه استان آذربایجان شرقی) :
  • اطلاعیه:
  • آشنایی با آزمون های بین المللی تیمز (ویژه بندرماهشهر):
  • اطلاعیه:
  • آشنایی با آزمون های بین المللی تیمز (ویژه استان آذربایجان شرقی):

اطلاعیه ها


یادگیری معکوس (دوره خاص)

به اطلاع آن دسته از همکارانی که تاکنون موفق به شرکت در آزمون‌های مستمر و نهایی دوره ضمن خدمت یادگیری معکوس(دوره خاص) با کد دوره 99505904 نشده‌اند، می‌رساند که این دوره تمدید شده و آزمون‌های مستمر از تاریخ 1397/03/21 لغایت 1397/03/29 (ساعت شروع 08:30 - ساعت اتمام 18:00) و آزمون نهایی در تاریخ 1397/03/30 (ساعت شروع 09:00 - ساعت اتمام 19:00) مجدداً فعال خواهند شد.
دانلود آیین نامه


یادگیری معکوس (دوره خاص)

آیین نامه و راهنمای ثبت نام در دوره یادگیری معکوس (دوره خاص) ،کد 99505904 این دوره خاص صرفاً از طریق کارت بن تخفیف معلمان برگزار می‌گردد برای آشنایی با این دوره حتما آیین نامه ذیل را مطالعه کنید.
دانلود آیین نامه


آشنایی با آزمون های بین المللی تیمز (ویژه استان تهران)

به اطلاع آن دسته از همکارانی که تاکنون موفق به شرکت در آزمون‌های مستمر و نهایی دوره ضمن خدمت آشنایی با آزمون های بین المللی تیمز(ویژه استان تهران) با کد دوره 99505905 نشده‌اند، می‌رساند که این دوره تمدید شده و آزمون‌های مستمر از تاریخ 1396/12/14 لغایت 1396/12/22 (ساعت شروع 08:30 - ساعت اتمام 18:00) و آزمون نهایی در تاریخ 1396/12/23 (ساعت شروع 08:30 - ساعت اتمام 18:00) مجدداً فعال خواهند شد.
دانلود آیین نامه


آشنایی با آزمون های بین المللی تیمز (ویژه استان تهران)

آیین نامه و راهنمای ثبت نام در دوره آشنایی با آزمون های بین المللی تیمز (ویژه استان تهران)، کد 99505905
این دوره خاص صرفاً از طریق کارت بن تخفیف معلمان برگزار می‌گردد
برای آشنایی با این دوره حتما آیین نامه ذیل را مطالعه کنید.
دانلود آیین نامه


آشنایی با آزمون های بین المللی تیمز (ویژه استان آذربایجان شرقی)

به اطلاع آن دسته از همکارانی که تاکنون موفق به شرکت در آزمون‌های مستمر و نهایی دوره ضمن خدمت آشنایی با آزمون های بین المللی تیمز(ویژه استان آذربایجان شرقی) با کد دوره 99505905 نشده‌اند، می‌رساند که این دوره تمدید شده و آزمون‌های مستمر از تاریخ 1396/11/28 لغایت 1396/11/29 و آزمون نهایی در تاریخ 1396/11/30 مجدداً فعال خواهند شد.


آشنایی با آزمون های بین المللی تیمز (ویژه استان آذربایجان شرقی)

به اطلاع آن دسته از همکارانی که تاکنون موفق به شرکت در آزمون‌های مستمر و نهایی دوره ضمن خدمت آشنایی با آزمون های بین المللی تیمز(ویژه استان آذربایجان شرقی) با کد دوره 99505905 نشده‌اند، می‌رساند که این دوره به مدت یک هفته تمدید شده و آزمون‌های مستمر از تاریخ 1396/11/14 لغایت 1396/11/18 و آزمون نهایی در تاریخ 1396/11/21 مجدداً فعال خواهند شد.


اطلاعیه

به اطلاع كلیه دبیران پایه یازدهم (دروس فیزیك، شیمی و دینی) می‌رساند با توجه به هماهنگی با سرگروه‌های آموزشی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی، دوره ضمن خدمت دروس فیزیك، شیمی و دینی برای آن دسته از دبیرانی كه نتوانسته‌اند در این دوره موفق شوند مجدداً برگزار می‌گردد. این دوره در تاریخ 96/11/09 از ساعت 8:00 صبح تا 24:00 فعال می‌گردد. لازم به ذكر است نمرات آن دسته از دبیرانی كه در دوره قبل، نمره قبولی را كسب كرده‌اند، ذخیره شده است و این دوره برای دبیرانی برگزار می‌گردد كه در هر مرحله از دوره قبل، نمره قبولی را كسب نكرده‌اند و می‌بایست از آغاز تا پایان دوره را به طور كامل طی نمایند.


آشنایی با آزمون های بین المللی تیمز (ویژه بندرماهشهر)

آیین نامه و راهنمای ثبت نام در دوره آشنایی با آزمون های بین المللی تیمز (ویژه بندر ماهشهر)، کد 99505905
این دوره خاص صرفاً از طریق کارت بن تخفیف معلمان برگزار می‌گردد
برای آشنایی با این دوره حتما آیین نامه ذیل را مطالعه کنید.
دانلود آیین نامه


اطلاعیه

به اطلاع می رساند کلیه زمان بندی های اجرای آزمون های مستمر و نهایی دوره های ضمن خدمت پایه یازدهم و لزوم تکرار آزمون های آن از طرف سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی انجام می پذیرد و موسسات مجری صرفا در این پروژه مسئول تولید و اجرای دوره ها می باشند و هرگونه تکرار آزمون مستلزم دستور از طرف سازمان فوق می باشد.


آشنایی با آزمون های بین المللی تیمز (ویژه استان آذربایجان شرقی)

آیین نامه و راهنمای ثبت نام در دوره آشنایی با آزمون های بین المللی تیمز (ویژه استان آذربایجان شرقی)، کد 99505905
این دوره خاص صرفاً از طریق کارت بن تخفیف معلمان برگزار می‌گردد
برای آشنایی با این دوره حتما آیین نامه ذیل را مطالعه کنید.
دانلود آیین نامه


ثـبـت نــام

برای ثبت نام در سامانه فرم زیر را به دقت کامل نمایید.

کد امنیتی تغییر تصویر

برای ورود به سامانه

اطلاعات حساب کاربری خود را وارد کنید

کد امنیتی تغییر تصویر