درس پژوهی

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
2 -درس پژوهی
3 -چرخه درس پژوهی - تبیین مساله و طراحی
4 -چرخه درس پژوهی - عمل
5 -چرخه درس پژوهی - بازاندیشی
6 -چرخه درس پژوهی - یادگیری
7 -چیستی درس پژوهی
8 -پیش فرض های درس پژوهی
9 -الگو برداری
آزمون از محتواهای بخش اول
10 -سطح نزاع
11 -اهداف راهبردی درس پژوهی
12 -درس پژوهی از نگاه آقای دکتر سرکارآرانی
13 -DNA آموزشی
14 -درس کاوی
15 -امضای درس
16 -کیفیت آموزشی
17 -تاریخ درس پژوهی
18 -درس پژوهی - مقوله فرهنگی
19 -مشکلات درس پژوهی
20 -منابع بیشتر
21 -ضمائم
آزمون از محتواهای بخش دوم
آزمون نهایی
درس پژوهی
99506117
18 ساعت
21600 تومان
مدرسین دوره

محرم نقی زاده

پروفایل

محمدرضا سرکارآرانی

پروفایل

علیرضا رضایی

پروفایل

علیرضا مقدم

پروفایل
پرسش و پاسخ
مخاطبین دوره
آموزگاری(101)
دبیری(102)
هنرآموزی(103)
مدیریت واحد آموزشی(120)
كارشناس امور آموزشی(194)
كارشناس امورورزشی(157)
حق التدریس (9200)
کارکنان غیر انتفاعی(9100)
مقالات مرتبط
درس‌پژوهی در برنامه درسی تربیت معلم
0 0
درس‌پژوهی در برنامه درسی تربیت معلم
محمدرضا سرکار آرانی
ادامه مطلب
درس‌پژوهی در عصر میجی
0 0
درس‌پژوهی در عصر میجی
محمدرضا سرکار آرانی
ادامه مطلب
رویكرد توانمندسازی معلمان
0 0
رویكرد توانمندسازی معلمان
محمدرضا سرکار آرانی
ادامه مطلب
دوره های مرتبط
روش تدریس «فارسی» پایه چهارم ابتدایی
91000406
روش تدریس «فارسی» پایه چهارم ابتدایی
روش تدریس ریاضی پایه ششم ابتدایی
91100313
 روش تدریس  ریاضی پایه ششم ابتدایی
روش تدریس «ریاضی»‍‍‍‍‍‍ پایه چهارم ابتدایی
91100505
روش تدریس «ریاضی»‍‍‍‍‍‍ پایه چهارم ابتدایی
مدیریت پیشگیری از وقوع جرم وآسیب های اجتماعی
91301853
مدیریت پیشگیری از وقوع جرم وآسیب های اجتماعی