روش ها و فنون تدریس

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
2 -یاددهی و یادگیری
3 -پیرامون درس
4 -آثار تدریس
5 -تکنولوژی تسلط مغزی
6 -یاددهی و یادگیری در حیطه عاطفی
7 -نظریه های نوین و قدیم
8 -ضمائم
آزمون از محتواهای بخش اول
9 -انواع روش تدریس
10 -روش تدریس (بیان فکر) و پیش سازمان دهنده ها
11 -روش تدریس مبتنی بر خلاقیت و مبتنی بر مغز
12 -روش تدریس تفکر انتقادی و کشف مفاهیم
13 -روش تدریس بارش فکری و بدیعه پردازی
14 -روش تدریس ساخت گرایی
15 -روش تدریس فراشناخت
16 -روش تدریس حل مسئله
آزمون از محتواهای بخش دوم
17 -راهبردهای تدریس ارتباط کلامی و غیر کلامی
18 -راهبردهای تدریس بر انگیختن تامل
19 -راهبردهای تدریس پرورش خلاقیت
20 -راهبردهای تدریس طراحی سوال
21 -راهبردهای تدریس و نظریه پردازان
22 -راهبردهای اساسی و سوالات اساسی
23 -پشتوانه های تدریس
24 -اقدام پژوهی
25 -طرح درس
26 -ساختار درس
27 -تدریس در کلاس های چند پایه
28 -مدیریت کلاس
29 -منابع بیشتر
آزمون از محتواهای بخش سوم
آزمون نهایی
روش ها و فنون تدریس
91400312
24 ساعت
28800 تومان
مدرس دوره

محرم آقازاده

پروفایل
پرسش و پاسخ
مخاطبین دوره
كارشناس امورفوق برنامه(124)
كارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(131)
مدیرامورآموزشی(135)
مسئول امورآموزشی(1167)
كارشناس سنجش وارزشیابی تحصیلی(1171)
كاردان سنجش وارزشیابی تحصیلی(1172)
كاردان امورآموزشی(1169)
كارشناس امور آموزشی(194)
مربی امورآموزشی(169)
آموزگاری(101)
دبیری(102)
هنرآموزی(103)
مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104)
مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105)
مربی امورتربیتی(107)
مدیریت واحد آموزشی(120)
مشاور تحصیلی(949)
حق التدریس (9200)
مقالات مرتبط
تدریس به شیوه یادگیری دانش‌آموزان
0 0
تدریس به شیوه یادگیری دانش‌آموزان
محرم آقازاده
ادامه مطلب
دوره های مرتبط
مدیریت ارتباطات در مدرسه
91301259
مدیریت ارتباطات در مدرسه
نوآوری و کارآفرینی در مدرسه
91400522
نوآوری و کارآفرینی در مدرسه
مهارت های بدو خدمت معلمان
91402409
مهارت های بدو خدمت معلمان
روش ها و فنون تدریس
91400312
روش ها و فنون تدریس