مهارت های زندگی

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
1 -معرفی و کلیات
2 -خودآگاهی - بخش اول
3 -خودآگاهی - بخش دوم
4 -روابط بین فردی و ارتباط موثر - بخش اول
5 -روابط بین فردی و ارتباط موثر - بخش دوم
6 -تفاهم و همدلی - بخش اول
7 -تفاهم و همدلی - بخش دوم
8 -تصمیم گیری - بخش اول
9 -تصمیم گیری - بخش دوم
آزمون از محتواهای بخش اول
10 -تعارض و حل مسئله - بخش اول
11 -تعارض و حل مسئله - بخش دوم
12 -تفکر خلاق و تفکر نقاد - بخش اول
13 -تفکر خلاق و تفکر نقاد - بخش دوم
14 -مدیریت فشار روانی و هیجان ها - بخش اول
15 -مدیریت فشار روانی و هیجان ها - بخش دوم
16 -مهارت شهروندی - بخش اول
17 -مهارت شهروندی - بخش دوم
آزمون از محتواهای بخش دوم
18 -زندگی در دنیای امروز - بخش اول
19 -زندگی در دنیای امروز - بخش دوم
20 -سلامت جسمانی و روانی - بخش اول
21 -سلامت جسمانی و روانی - بخش دوم
22 -رودررویی با بحران های زندگی - بخش اول
23 -رودررویی با بحران های زندگی - بخش دوم
24 -گذراندن اوقات فراغت - بخش اول
25 -گذراندن اوقات فراغت - بخش دوم
آزمون از محتواهای بخش سوم
آزمون نهایی
مهارت های زندگی
91301230
24 ساعت
28800 تومان
مدرسین دوره

مرتضی مجدفر

پروفایل

لیلا سلیقه دار

پروفایل
پرسش و پاسخ
مخاطبین دوره
كارشناس امورفوق برنامه(124)
آموزگاری(101)
دبیری(102)
هنرآموزی(103)
مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104)
مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105)
مربی امورتربیتی(107)
مشاور تحصیلی(949)
مراقب بهداشت(950)
مربی بهداشت مدارس(405)
مربی بهداشت مدارس(آ و ف)(951)
مدیریت واحد آموزشی(120)
حق التدریس (9200)
دوره های مرتبط
مدیریت ارتباطات در مدرسه
91301259
مدیریت ارتباطات در مدرسه
نوآوری و کارآفرینی در مدرسه
91400522
نوآوری و کارآفرینی در مدرسه
مهارت های بدو خدمت معلمان
91402409
مهارت های بدو خدمت معلمان
روش ها و فنون تدریس
91400312
روش ها و فنون تدریس