مهارت های زندگی

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
1 -معرفی و کلیات
2 -خودآگاهی - بخش اول
3 -خودآگاهی - بخش دوم
4 -روابط بین فردی و ارتباط موثر - بخش اول
5 -روابط بین فردی و ارتباط موثر - بخش دوم
6 -تفاهم و همدلی - بخش اول
7 -تفاهم و همدلی - بخش دوم
8 -تصمیم گیری - بخش اول
9 -تصمیم گیری - بخش دوم
آزمون از محتواهای بخش اول
10 -تعارض و حل مسئله - بخش اول
11 -تعارض و حل مسئله - بخش دوم
12 -تفکر خلاق و تفکر نقاد - بخش اول
13 -تفکر خلاق و تفکر نقاد - بخش دوم
14 -مدیریت فشار روانی و هیجان ها - بخش اول
15 -مدیریت فشار روانی و هیجان ها - بخش دوم
16 -مهارت شهروندی - بخش اول
17 -مهارت شهروندی - بخش دوم
آزمون از محتواهای بخش دوم
18 -زندگی در دنیای امروز - بخش اول
19 -زندگی در دنیای امروز - بخش دوم
20 -سلامت جسمانی و روانی - بخش اول
21 -سلامت جسمانی و روانی - بخش دوم
22 -رودررویی با بحران های زندگی - بخش اول
23 -رودررویی با بحران های زندگی - بخش دوم
24 -گذراندن اوقات فراغت - بخش اول
25 -گذراندن اوقات فراغت - بخش دوم
آزمون از محتواهای بخش سوم
آزمون نهایی
مهارت های زندگی
91301230
24 ساعت
28800 تومان
مدرسین دوره

مرتضی مجدفر

پروفایل

لیلا سلیقه دار

پروفایل
پرسش و پاسخ
مخاطبین دوره
كارشناس امورفوق برنامه(124)
آموزگاری(101)
دبیری(102)
هنرآموزی(103)
مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104)
مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105)
مربی امورتربیتی(107)
مشاور تحصیلی(949)
مراقب بهداشت(950)
مربی بهداشت مدارس(405)
مربی بهداشت مدارس(آ و ف)(951)
مدیریت واحد آموزشی(120)
حق التدریس (9200)
دوره های مرتبط
روش تدریس «فارسی» پایه چهارم ابتدایی
91000406
روش تدریس «فارسی» پایه چهارم ابتدایی
روش تدریس ریاضی پایه ششم ابتدایی
91100313
 روش تدریس  ریاضی پایه ششم ابتدایی
روش تدریس «ریاضی»‍‍‍‍‍‍ پایه چهارم ابتدایی
91100505
روش تدریس «ریاضی»‍‍‍‍‍‍ پایه چهارم ابتدایی
مدیریت پیشگیری از وقوع جرم وآسیب های اجتماعی
91301853
مدیریت پیشگیری از وقوع جرم وآسیب های اجتماعی