مشاوره و برنامه ریزی آموزشی

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
2 -جایگاه مشاوره در مدرسه
3 -کارکرد های مشاوره
4 -نکاتی پیرامون برنامه ریزی
آزمون از محتواهای بخش اول
5 -پیش نیاز های برنامه ریزی
6 -برنامه ریزی در عمل
7 -مهارت های یادداشت برداری
8 -مهارت تست زنی
9 -منابع
آزمون از محتواهای بخش دوم
آزمون نهایی
مشاوره و برنامه ریزی آموزشی
91401009
12 ساعت
14400 تومان
مدرس دوره

سید احمد میربلند

پروفایل
پرسش و پاسخ
مخاطبین دوره
مربی امورآموزشی(169)
ناظروراهنمای امورآموزشی(1173)
آموزگاری(101)
دبیری(102)
هنرآموزی(103)
مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104)
مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105)
مربی امورتربیتی(107)
مدیریت واحد آموزشی(120)
مشاور تحصیلی(949)
كارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(131)
دوره های مرتبط
مدیریت ارتباطات در مدرسه
91301259
مدیریت ارتباطات در مدرسه
نوآوری و کارآفرینی در مدرسه
91400522
نوآوری و کارآفرینی در مدرسه
مهارت های بدو خدمت معلمان
91402409
مهارت های بدو خدمت معلمان
روش ها و فنون تدریس
91400312
روش ها و فنون تدریس