مدیریت ارتباطات در مدرسه

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
2 -اهمیت ارتباطات
3 -ارتباط چیست و چرا ارتباط برقرار می کنیم؟
4 -ارتباط موثر و فرایند آن
5 -روش های برقراری ارتباط (ارتباط کلامی)
6 -روش های برقراری ارتباط (ارتباط غیرکلامی)
7 -مدیریت ارتباطات در مدرسه
آزمون از محتواهای بخش اول
8 -ارتباط متقابل مدرسه و جامعه و اهداف آن
9 -دلایل ارتباط متقابل مدرسه و جامعه (1)
10 -دلایل ارتباط متقابل مدرسه و جامعه (2)
11 -نهادهای مدنی برای مشارکت در مدرسه
12 -ابعاد مشارکت جامعه و مدرسه (پرورش مهارت های والدینی)
13 -ابعاد مشارکت جامعه و مدرسه (برقراری ارتباط مدرسه و خانه)
14 -ابعاد مشارکت جامعه و مدرسه (پحضور داوطلبانه والدین)
15 -ابعاد مشارکت جامعه و مدرسه (یادگیری در خانه)
16 -ابعاد مشارکت جامعه و مدرسه (مشارکت در تصمیم گیری)
17 -ابعاد مشارکت جامعه و مدرسه (هماهنگی با جامعه)
18 -راهبردهای بهبود ارتباطات در مدرسه
آزمون از محتواهای بخش دوم
آزمون نهایی
مدیریت ارتباطات در مدرسه
91301259
16 ساعت
19200 تومان
مدرس دوره

بیژن عبداللهی

پروفایل
پرسش و پاسخ
مخاطبین دوره
همه رشته های شغلی
دوره های مرتبط
بررسی ، تحلیل و روش تدریس «ریاضی»‍‍‍‍‍‍ پایه چهارم ابتدایی
91100505
بررسی ، تحلیل و روش تدریس «ریاضی»‍‍‍‍‍‍ پایه چهارم ابتدایی
مدیریت پیشگیری از وقوع جرم وآسیب های اجتماعی
91301853
مدیریت پیشگیری از وقوع جرم وآسیب های اجتماعی
ایمنی و امنیت مدرسه
91700174
ایمنی و امنیت مدرسه
بررسی ، تحلیل و روش تدریس «ریاضی»‍‍‍‍‍‍ پایه پنجم ابتدایی
91100607
بررسی ، تحلیل و روش تدریس «ریاضی»‍‍‍‍‍‍ پایه پنجم ابتدایی