خوشنویسی (خط تحریری)

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
1 -خط، سیر تاریخی و انواع آن
2 -خطاطی و خوشنویسی
3 - خط و خوشنویسی در ایران و جهان
4 - خط و خوشنویسی در ایران و جهان
5 -آداب نوشتن (مقدمه)
6 -آداب نوشتن (نحوه نشستن)
7 -آداب نوشتن (نحوه در دست گرفتن صحیح قلم)
آزمون از محتواهای بخش اول
8 -خط نستعلیق
9 -اسباب و ابزار خوشنویسی
10 -آماده سازی مرکب برای نوشتن
11 -آموزشی خوشنویسی (1)
12 -آموزشی خوشنویسی (2)
13 -آموزشی خوشنویسی (3)
14 -آموزشی خوشنویسی (4)
15 -سطر نویسی
16 -نوشتن با مداد یا خودکار (فارسی اول دبستان -1)
17 -نوشتن با مداد یا خودکار (فارسی اول دبستان -2)
18 -نوشتن با مداد یا خودکار (فارسی دوم دبستان)
19 -نوشتن با مداد یا خودکار (فارسی سوم دبستان)
آزمون نهایی
خوشنویسی (خط تحریری)
91005463
40 ساعت
48000 تومان
مدرس دوره

عباس رحمانی

پروفایل
پرسش و پاسخ
مخاطبین دوره
همه رشته های شغلی
برچسب ها
دوره های ضمن خدمت
ضمن خدمت
ضمن خدمت معلمان
فیلم آموزشی
ltms
دوره های مرتبط
مدیریت ارتباطات در مدرسه
91301259
مدیریت ارتباطات در مدرسه
نوآوری و کارآفرینی در مدرسه
91400522
نوآوری و کارآفرینی در مدرسه
مهارت های بدو خدمت معلمان
91402409
مهارت های بدو خدمت معلمان
روش ها و فنون تدریس
91400312
روش ها و فنون تدریس