خوشنویسی (خط تحریری)

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
1 -خط، سیر تاریخی و انواع آن
2 -خطاطی و خوشنویسی
3 - خط و خوشنویسی در ایران و جهان
4 - خط و خوشنویسی در ایران و جهان
5 -آداب نوشتن (مقدمه)
6 -آداب نوشتن (نحوه نشستن)
7 -آداب نوشتن (نحوه در دست گرفتن صحیح قلم)
آزمون از محتواهای بخش اول
8 -خط نستعلیق
9 -اسباب و ابزار خوشنویسی
10 -آماده سازی مرکب برای نوشتن
11 -آموزشی خوشنویسی (1)
12 -آموزشی خوشنویسی (2)
13 -آموزشی خوشنویسی (3)
14 -آموزشی خوشنویسی (4)
15 -سطر نویسی
16 -نوشتن با مداد یا خودکار (فارسی اول دبستان -1)
17 -نوشتن با مداد یا خودکار (فارسی اول دبستان -2)
18 -نوشتن با مداد یا خودکار (فارسی دوم دبستان)
19 -نوشتن با مداد یا خودکار (فارسی سوم دبستان)
آزمون نهایی
خوشنویسی (خط تحریری)
91005463
40 ساعت
48000 تومان
مدرس دوره

عباس رحمانی

پروفایل
پرسش و پاسخ
مخاطبین دوره
همه رشته های شغلی
برچسب ها
دوره های ضمن خدمت
ضمن خدمت
ضمن خدمت معلمان
فیلم آموزشی
ltms
دوره های مرتبط
روش تدریس «فارسی» پایه چهارم ابتدایی
91000406
روش تدریس «فارسی» پایه چهارم ابتدایی
روش تدریس ریاضی پایه ششم ابتدایی
91100313
 روش تدریس  ریاضی پایه ششم ابتدایی
روش تدریس «ریاضی»‍‍‍‍‍‍ پایه چهارم ابتدایی
91100505
روش تدریس «ریاضی»‍‍‍‍‍‍ پایه چهارم ابتدایی
مدیریت پیشگیری از وقوع جرم وآسیب های اجتماعی
91301853
مدیریت پیشگیری از وقوع جرم وآسیب های اجتماعی