اصول و فنون مشاوره و راهنمایی

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
2 -لایه ها و موضوعات مشاوره
3 -اهمیت نقش مشاوره
4 -جایگاه مشاوره در مدرسه
5 -کارکردهای مشاوره
6 -نکاتی پیرامون برنامه ریزی
7 -پیش نیازهای برنامه ریزی
8 -برنامه ریزی آموزشی
آزمون از محتواهای بخش اول
9 -ویژگی های یک برنامه ریزی مناسب (1)
10 -ویژگی های یک برنامه ریزی مناسب (2)
11 -اصول برنامه ریزی مناسب (مبانی)
12 -اصول برنامه ریزی مناسب (چرخه دمینگ)
13 -برنامه ریزی در عمل
14 -کارگاه عملی برنامه ریزی رشته تجربی (دروس عمومی)
15 -کارگاه عملی برنامه ریزی رشته تجربی (دروس اختصاصی)
16 -کارگاه عملی برنامه ریزی رشته تجربی (خودارزیابی)
17 -کارگاه عملی برنامه ریزی رشته انسانی
18 -کارگاه عملی برنامه ریزی رشته ریاضی
آزمون از محتواهای بخش دوم
آزمون نهایی
اصول و فنون مشاوره و راهنمایی
91401009
12 ساعت
14400 تومان
مدرسین دوره

محرم نقی زاده

پروفایل

سید احمد میربلند

پروفایل

نادر شکوری

پروفایل

امیرحسین جعفرقلی

پروفایل
پرسش و پاسخ
مخاطبین دوره
مربی امورآموزشی(169)
ناظروراهنمای امورآموزشی(1173)
آموزگاری(101)
دبیری(102)
هنرآموزی(103)
مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104)
مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105)
مربی امورتربیتی(107)
مدیریت واحد آموزشی(120)
مشاور تحصیلی(949)
كارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(131)
دوره های مرتبط
روش تدریس «فارسی» پایه چهارم ابتدایی
91000406
روش تدریس «فارسی» پایه چهارم ابتدایی
روش تدریس ریاضی پایه ششم ابتدایی
91100313
 روش تدریس  ریاضی پایه ششم ابتدایی
روش تدریس «ریاضی»‍‍‍‍‍‍ پایه چهارم ابتدایی
91100505
روش تدریس «ریاضی»‍‍‍‍‍‍ پایه چهارم ابتدایی
مدیریت پیشگیری از وقوع جرم وآسیب های اجتماعی
91301853
مدیریت پیشگیری از وقوع جرم وآسیب های اجتماعی