بررسی و روش تدريس دینی،قرآن و اخلاق پايه يازدهم

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
1 -ضمیمه: یادگیری رشد دهنده؛ ارائه الگویی سه ضلعی برای تعالی مدرسه از طریق اصلاح فرایند یادگیری / محمود امانی طهرانی
3 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس اول
4 -بررسی کتاب؛ توجه به پیش دانسته های دانش آموزان
5 -بررسی کتاب؛ جایگاه آیات در کتاب درسی دین و زندگی پایه یازدهم
6 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس دوم
7 -بررسی کتاب؛ روش تدریس درس دوم
8 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس سوم
9 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس چهارم
10 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس پنجم
11 -تبیین مختصر ولایت معنوی
12 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس ششم
آزمون از محتواهای بخش اول
13 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس هفتم
14 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس هشتم
15 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس نهم
16 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس دهم
17 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس دهم؛ منابع علم امام در تفسیر قرآن و تبیین معارف
18 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس یازدهم
19 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس یازدهم؛ مطلب تکمیلی پیرامون تقیه
20 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس دوازدهم
21 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس سیزدهم
22 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس چهاردهم و پانزدهم - قسمت اول
23 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس چهاردهم و پانزدهم - قسمت دوم
24 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس چهاردهم و پانزدهم - قسمت سوم - بخش اول
25 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس چهاردهم و پانزدهم - قسمت سوم - بخش دوم
26 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس چهاردهم و پانزدهم - قسمت سوم - بخش سوم
27 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس شانزدهم - قسمت اول
28 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس شانزدهم - قسمت دوم
29 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس هفدهم و هجدهم - قسمت اول
30 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس هفدهم و هجدهم - قسمت دوم
31 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس هفدهم و هجدهم - قسمت سوم
32 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس هفدهم و هجدهم - قسمت چهارم
33 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس هفدهم و هجدهم - قسمت پنجم
34 -بررسی کتاب؛ تحلیل درس هفدهم و هجدهم - قسمت ششم
35 -ضمائم
آزمون از محتواهای بخش دوم
آزمون نهایی
بررسی و روش تدريس دینی،قرآن و اخلاق  پايه يازدهم
99506038
24 ساعت
28800 تومان
مدرسین دوره

سید محمد دلبری

پروفایل

یاسین شکرانی

پروفایل

محمد مهدی اعتصامی

پروفایل
پرسش و پاسخ
مخاطبین دوره
دوره های مرتبط
روش تدریس «فارسی» پایه چهارم ابتدایی
91000406
روش تدریس «فارسی» پایه چهارم ابتدایی
روش تدریس ریاضی پایه ششم ابتدایی
91100313
 روش تدریس  ریاضی پایه ششم ابتدایی
روش تدریس «ریاضی»‍‍‍‍‍‍ پایه چهارم ابتدایی
91100505
روش تدریس «ریاضی»‍‍‍‍‍‍ پایه چهارم ابتدایی
مدیریت پیشگیری از وقوع جرم وآسیب های اجتماعی
91301853
مدیریت پیشگیری از وقوع جرم وآسیب های اجتماعی