روش تدریس ریاضی پایه ششم ابتدایی

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

فهرست مطالب
1 -مقدمه 1- طرح درس و اسناد بالادستی
2 -مقدمه 2- طرح درس نیمه ساخته
3 -الگوهای عددی
4 -یادآوری عددنویسی
5 -بخش پذیری
6 -معرفی اعداد صحیح
7 -جمع و تفریق کسرها
8 -ضرب کسرها
9 -تقسیم کسرها
10 -محاسبات با کسر
11 -یادآوری
12 -یادآوری ضرب و تقسیم
13 -تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی
14 -تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری
آزمون از محتواهای بخش اول
15 -مرکز تقارن و تقارن مرکزی
16 -دوران
17 -محورهای مختصات
18 -تقارن و مختصات
19 -طول و سطح
20 -حجم و جرم
21 -مساحت دایره
22 -خط و زاویه
23 -کسر، نسبت و تناسب
24 -درصد
25 -کاربرد درصد در محاسبات مالی
26 -کاربرد درصد در آمار و احتمال
27 -تقریب
28 -اندازه گیری و محاسلات تقریبی
آزمون از محتواهای بخش دوم
آزمون نهایی
29 -طرح درس های نیمه ساخته
 روش تدریس  ریاضی پایه ششم ابتدایی
91100313
32 ساعت
38400 تومان
مدرس دوره

ژیلا ملکی

پروفایل
پرسش و پاسخ
مخاطبین دوره
آموزگاری(101)
دبیری(102)
هنرآموزی(103)
مدیریت واحد آموزشی(120)
مشاور تحصیلی(949)
مربی بهداشت مدارس(آ و ف)(951)
مربی بهداشت مدارس(405)
مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104)
مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105)
مربی امورتربیتی(107)
حق التدریس بگیر(9200)
مراقب بهداشت(950)
برچسب ها
ضمن خدمت معلمان
دوره های مرتبط
روش تدریس «فارسی» پایه چهارم ابتدایی
91000406
روش تدریس «فارسی» پایه چهارم ابتدایی
روش تدریس ریاضی پایه ششم ابتدایی
91100313
 روش تدریس  ریاضی پایه ششم ابتدایی
روش تدریس «ریاضی»‍‍‍‍‍‍ پایه چهارم ابتدایی
91100505
روش تدریس «ریاضی»‍‍‍‍‍‍ پایه چهارم ابتدایی
مدیریت پیشگیری از وقوع جرم وآسیب های اجتماعی
91301853
مدیریت پیشگیری از وقوع جرم وآسیب های اجتماعی