قوانین و مقررات

قوانین کلی

 • نمره قبولی فراگیران شرکت کننده در دوره ها در انتهای هر ماه برای ثبت در سامانه LTMS وزارت به آموزش و پرورش ارسال می گردد.
 • ثبت نمره در صورت تطابق رسته شغلی فراگیر و عدم گذراندن دوره در سنوات گذشته انجام خواهد پذیرفت.
 • معیار تطابق دوره ها کد دوره می باشد.

قوانین عمومی دوره ها

 • دوره ها شامل یک بازه ده (10) روزه می باشد که بعد از فرآیند پرداخت و ورود به کلاس دوره آغاز می گردد و طی این بازه ده (10) روز شما می توانید محتوای دوره را مشاهده و در آزمون های مستمر شرکت کنید و پس از دریافت نمره قبولی در هر مرحله، در روز دهم در آزمون نهایی شرکت کنند.
 • آماده سازی و صدور گواهینامه برای فراگیر مستلزم شرکت در نظرسنجی و تکمیل پروفایل کاربری می باشد.
 • به ازای هر یک از فعالیت های تعاملی (انجام تکالیف، طراحی سوال و آپلود محتوا در دوره‌ها)، یک کد تخفیف پنج درصد (5%) برای شرکت در دوره های دیگر سامانه به فراگیر تعلق خواهد گرفت.
 • در صورت کسب نمره بیست (20) در دوره یک کد تخفیف بیست و پنج درصد (25%) و از نمره هفده (17) یک کد تخفیف پانزده درصد (15%) برای شرکت در دوره های دیگر سامانه به فراگیر تعلق خواهد گرفت.
 • امتیازات فعالیت های کلاسی در صورت قبولی در دوره محاسبه خواهد شد.

قوانین بخش آزمون

 • سوالات آزمون ها به صورت تصادفی از بانک سوالات انتخاب و تک به تک نمایش داده می شود.
 • در هر آزمون مستمر فراگیران اجازه شرکت دوباره در آزمون را دارند و اگر در بار اول نمره قبولی (حداقل 12) را کسب نکردند می توانند شانس خود را برای بار دوم مجدداً امتحان کنند.
 • آزمون ها به صورت مرحله ای برگزار شده و فراگیر پس از قبولی (کسب حداقل نمره 12) در هرمرحله، اجازه شرکت در مرحله بعدی را خواهد داشت.
 • فرصت شرکت در آزمون نهایی صرفا یک بار می باشد.
 • در پایان فرآیند دوره میانگین نمرات آزمون های مستمر و نمره آزمون نهایی با ضریب پنجاه درصد (50%)، نمره پایانی را تشکیل می دهد که در صورت کسب حداقل نمره دوازده (12)، گواهینامه دوره برای فراگیر صادر می شود.
 • عدم شرکت در هر مرحله آزمون، به منزله انصراف از دوره تلقی خواهد شد.
 • فراگیرانی که به دلایلی نتوانسته اند در آزمون نهایی شرکت کنند (جاماندگان آزمون)، به فاصله دو روز پس از آزمون نهایی نوبت اول (آزمون روز دهم)، یک بار دیگر (روز دوازدهم)، فرصت شرکت در آزمون نهایی را خواهند داشت.
 • به منظور روایی بیشتر آزمون ها به محض ورود فراگیر به آزمون های مستمر و آزمون نهایی، زمان آزمون محاسبه می گردد؛ لذا مستدعی است فراگیران پس از کسب آمادگی کافی برای ازمون وارد بخش آزمون شوند.
 • در کلیه فرآیند های آزمون تا برگشت به صفحه کلاس از زدن دکمه بازگشت (back) خودداری نمایید.